Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Particularitățile contabilității operațiunilor de import-export

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
65 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE
 
Capitolul I. GENERALITĂȚI PRIVIND OPERAȚIUNILE DE IMPORT-EXPORT

1.1  Conținutul, esența și importanța operațiunilor de import-export
1.2 Reglementarea normativă a operațiunilor de import-export
 
Capitolul II. PARTICULARITĂȚILE CONTABILITĂȚII OPERAȚIUNILOR DE IMPORT-EXPORT
2.1 Modul de determinare a valorii în vamă a mărfii importate-exportate. Calculul și perceperea drepturilor de import-export
2.2 Documente specifice operațiunilor de import-export
2.3 Particularitățile importului de bunuri și servicii
2.4 Particularitățile exportului de bunuri și servicii
 
CONCLUZII 
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

În prezent, nici o țară din lume nu-și poate asigura toate produsele și serviciile necesare doar din producția internă, indiferent de bogățiile pe care le deține. Drept urmare, fiecare stat este nevoit să desfășoare o activitate de comerț internațional. Comerţul internaţional implică un grad ridicat de competitivitate nu numai între entități, ci şi între ţări.

9 puncte