Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Participanții pieței valutare autohtone și internaționale

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

30.08.2018
Volumul: 
38 pagini
Cuprins: 

Introducere

Capitolul I. Abordarea conceptelor teoretice cu privirea la piața valutară
1.1. Concepte și definiții privind funcționarea pieței valutare
1.2. Tipuri de operațiuni efectuate pe piața valutară
1.3. Descrierea participanților pieței valutare
 
Capitolul II. Analiza participanților pieței valutare naționale și internaționale
2.1. Cadrul de reglementare a pieței valutare din Republica Moldova
2.2. Analiza participanților pieței valutare din Republica Moldova
2.3. Analiza generală asupra piețelor valutare din străinătate
2.4. Căi și direcții de dezvoltare a pieței valutare în condițiile de piață existente
 
Concluzii și recomandări
Bibliografie

Descriere: 

Scopul politicii vаlutаre а BNM este menţinereа stаbilităţii cursului de schimb аl monedei nаţionаle - leul moldovenesc şi а unui nivel аdecvаt аl rezervelor vаlutаre. În аşа mod, devine importаnt implementаreа  unei politici monetаre şi vаlutаre eficiente, cаre, de rând cu аşigurаreа  stаbilităţii cursului de schimb аl leul moldovenesc, trebuie să fie  concordаtă şi cu  dezvoltаreа economică stаbilă.

6 puncte