Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Organizarea și funcționarea Curții Constituționale în Republica Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

06.03.2018
Volumul: 
62 pagini
Cuprins: 

Cuprins:

DECLARAŢIA PRIVIND ASUMAREA RĂSPUNDERII 3
INTRODUCERE 4
I. Statutul Curţii Constituţionale – momente generale 6
1.1 Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale 6
1.2 Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova 9
1.3 Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale 15
II. Structura Curţii Constituţionale în Republica Moldova 21
2.1 Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale 21
2.2 Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova 22
2.3 Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova 26
III. Activitatea judecătorilor Curţii Constituţionale în Republica Moldova – element inerent al structurii instituţionale 33
3.1 Consideraţii generale privind numirea în funcţie 33
3.2 Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare 41
3.3 Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător 42
3.4 Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională 44
3.5 Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională 52
3.6 Incetarea funcţiei 53

ÎNCHEIERE 56
BIBLIOGRAFIE 59

Descriere: 

Actualitatea temei. La momentul actual, constituţia este actul prin care se definesc condiţiile exercitării puterii politice, se reglementează mecanismul reprezentării poporului, modul de control asupra exercitării puterii de stat, precum şi statutul juridic al individului. Constituţia ca act fundamental, cu forţă juridică supremă, prezintă în sens politic juridic şi social un produs al consensului social general la etapa adoptării ei. Constituţia are menirea să soluţioneze probleme ce ţin de o perspectivă mai îndelungată a activităţii statului şi, prin urmare, este şi trebuie să fie ea însăşi relativ stabilă, şi oportună.
Actualitatea temei de cercetare rezidă în evoluţia evenimentelor, care s-au produs în contextul schimbărilor politice, intervenite în ţările Europei Centrale şi de Est, care s-au aflat în regim totalitar.
Problema funcţionării eficiente a Curţii Constituţionale în garantarea supremaţiei Constituţiei, inclusiv a controlului de constituţionalitate, este actuală în virtutea transformărilor politice, economice, sociale şi juridice din viaţa societăţii, ce au deschis calea spre constituirea noilor democraţii, spre edificarea statelor de drept, în care garantarea supremaţiei Constituţiei are un rol hotărâtor.
Scopul şi obiectivele proiectului. Scopul tezei prezintă organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în RM.
Obiectivele lucrării prezente sunt:
• Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale
• Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova
• Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale
• Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale
• Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova
• Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova
• Consideraţii generale privind numirea în funcţie
• Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare
• Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător
• Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională
• Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională
• Incetarea funcţiei
Importanţa teoretică şi valoarea aplicativă a proiectului. Problemele care au făcut obiectul cercetării noastre se referă la actualitatea subiectului ce vizează organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale în RM, la raporturile dintre instituţiile politice în respectarea Constituţiei, la organizarea şi exercitarea controlului jurisdicţional, la contribuţia organelor de jurisdicţie constituţională la respectarea echilibrului constituţional, drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului etc.
Sumarul compartimentelor proiectului. Structura tezei este următoarea – introducere, concluzii, bibliografie, şi conţinutul tezei din 3 capitole.
Capitolul unu - Statutul Curţii Constituţionale – momente generale, prezintă: Conceptul teoretic, destinaţia şi esenţa Curţii Constituţionale; Particularităţile evoluţiei statutului juridic al Curţii Constituţionale în Republica Moldova; Principiile de activitate ale Curţii Constituţionale.
Capitolul doi - Structura Curţii Constituţionale în Republica Moldova, prezintă: Elemente de natură organizatorică a Curţii Constituţionale; Curtea Constituţională ca autoritate supremă în sistemul de drept al Republicii Moldova; Supremaţia jurisdicţională a Curţii Constituţionale în cadrul Sistemului de Drept al Republicii Moldova
Compartimentul trei - Activitatea judecătorilor Curţii Constituţionale în Republica Moldova – element inerent al structurii instituţionale, analizează: Consideraţii generale privind numirea în funcţie; Drepturile şi îndatoririle judecătorilor Curţii Constituţionale conform normelor legale în vigoare; Locul exercitării muncii şi particularităţile organizării profesiei de judecător; Răspunderiea judecătorului la Curtea Constituţională; Drepturile şi garanţiile în exercitarea funcţiei de judecător la Curtea Constituţională; Incetarea funcţiei.

9 puncte