Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Motivarea personalului la ÎIS ”Acva-Nord”

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

25.08.2018
Volumul: 
45 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE.........2

 

CAPITOLUL IMOTIVAREA COMPLEXĂ A PERSONALULUI

1.1. Motivația – abordare generală................................4

1.2. Teorii ale motivării................................................7

1.3. Motivare prin recompense......................................15

 

CAPITOLUL II ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ AÎIS ”ACVA-NORD”

2.1. Prezentarea generală a ÎIS”Acva-Nord”...................27

2.2. Analiza indicatorilor economico-financiari..................30

2.3. Analiza resurselor umane........................................41

 

CAPITOLUL IIIMOTIVAREA PERSONALULUI LA ÎIS”ACVA-NORD”

3.1. Diagnostic privind sistemul de recompensare............44

3.2. Integrarea teoriilor moderne....................................49

3.3. Diagnostic privind alți factori motivatori...................56

 

CAPITOLUL IV EFICIENTIZAREA MOTIVĂRII PERSONALULUI LA ÎIS ”ACVA- NORD”

4.1. Proiect privind mărirea eficienței prin creșterea salariului........58

4.2. Eficiența motivării prin motivare non financiară.......................65

 

Concluzii....................73

Bibliografie................75

Adnotare....................77

Descriere: 

În prezenta lucrare vreau să vorbesc despre motivarea resurselor umane și eficienta operationala în întreprinderile mici și mijlocii. Actualitatea acestei  teme constituie o prioritate a cercetărilor  de acest gen din ţară, deoarece managementul ca ştiinţă a devenit o ramură deosebit de importantă atat la nivel teoretic cat şi la nivel practic, respectiv de importanţă majoră in marea majoritate a ţărilor dezvoltate.

6 puncte