Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaților

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

23.08.2018
Volumul: 
23 pagini
Cuprins: 

Argument...........pag.4

 

CAPITOLUL I – Noţiuni de bază privind motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane.......pag.5

 

CAPITOLUL II - Motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane. Prezentare teoretică.....pag.9

2.1. Gestiunea carierei angajaţilor...........................................................pag.9

2.2. Motivarea resurselor umane..........................................................pag.10
2.3. Evaluarea performanţelor salariaţilor……………………..….….pag.12
2.4. Promovarea salariaţilor...................................................................pag.13
2.5. Îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor............pag.14
2.6. Sistemul de recompense................................................................pag.14
2.7. Principalele sisteme de salarizare folosite.....................................pag.16

 

CAPITOLUL III - Motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor resurselor umane. Aplicaţie practică.....pag.17

 

Concluzii..........pag.21

Bibliografie...pag.22

Descriere: 

În vederea realizării lucrării pentru examenul de certificare a competenţelor profesionale am ales ca tema “motivarea, evaluarea şi îmbunătăţirea performanţelor profesionale ale angajaţilor”, deoarece consider că resursele financiare, timpul si resursele umane reprezintă cele trei elemente importante pe care se fundamentează eficienţa şi competitivitatea unei organizaţii. Primele două se pot irosi în lipsa unui management eficient, iar tehnologiile şi metodele de marketing pot fi copiate cu uşurinţă, resursele umane deţin însă un potenţial unic.

5 puncte