Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Model operaţional de solicitare a celor mai bune oferte creditare

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

19.06.2018
Volumul: 
98 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

1 Analiza domeniului de studiu

2 Proiectarea sistemului informațional de alocare a creditelor GreenBank
3 Realizarea Sistemul informațional GreenBank
4 Descrierea Sistemul informațional GreenBank
5 Argumentarea economică 

 

Concluzii

5. Conţinutul părţii grafice a proiectului Diagrama uses-case generală a sistemului, Interfaţa principală a programului. 

Descriere: 

Creditul are un rol foarte important în economia modernă, fiind unul dintre motoarele principale ale întregului angrenaj economico-social, ce constă în cedarea unor valori de întrebuinţare prezente în schimbul unor valori de primit în viitor.

9 puncte