Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Mijloace didactice pentru dezvoltarea intelectuală a preșcolarului. Materiale cu caracter captivant.

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.01.2019
Volumul: 
21 pagini
Cuprins: 

Cuprins

1. Mijloace de învăţământ care includ mesaj sau informaţie didactică;
2. Mijloace de învăţământ care facilitează transmiterea mesajelor sau a informaţiilor.
3. Mijloacele tehnice de instruire.
4. Cerințe educaționale față de mijloacele de învăţământ.

Descriere: 

Activitățile cu conținut matematic din grădinită vizează stimularea dezvoltării intelectuale a copiilor,contribuie la trecerea treptată de la gîndirea concret-intuitivă la gîndire simbolică , abstractă, pregătind copii pentru înțelegerea șî însușirea matematicii. O atenție deosebită trebuie să se acorde valorificării maximale a funției formative ale jocului ca activitate specifică a copilului preșcolar și ca formă de desfășurere a unor acțiuni instructiv educative din grădinită, ca mijloc și metodă specifică învățarii de tip preșcolar în vederea pregătirii lor pentrușcoală.
Pregătirea preșcolarului pentru școală și viață trebuie făcută în sensulunei dezvoltări dirijate a acelor deprinderiși capacițăți care vor permite o rapidă și facilă adaptare la cerințele școlii și societății. Scopul activității de inițiere a copiilor în matematică nu este de a-i invăța sistematic anumite noțiuni , ci de a-i pune în situații prin care își dezvoltă procesele de cunoaștere ,devenind apti sa descopere rețașii abstracte sub aspectulconcret al situațiilor întîlnite prin joc. Încă de la grupa mică, copiii învață să formeze grupe de obiecte, realizînd, de fapt, exerciții logice de clasificare. Această implică executarea unor comparații pentru a lua decizia dacă abiectul respectiv aparține grupei pe care o constituie sau nu. Exercițiile de gîndire logică se vor desfășura , la început, cu obiecte familiare copilului, jucării, ajutîndu-l să opereze concret cu grupe de obiecte constituite după unul sau mai multe criterii , sa facă comparații, să pună în corespondență .Relațiile dintre mulțimi, la această vîrstă, se pot observa în cadrul jocurilor logicecu piesele geometrice , care sugerează mai direct esența operațiilor matematice. Vorbind tot de planul dezvoltăriigîndirii copilului ,putem că elementele de logica matematică capată o valență și în cea ce privește stabilirea unui echilibru excitație și inhibație , ceea ce duce la creșterea capacității de concentrare a atenției .Să acționeze logic , este, nu doar un scop al matematicii, ci un scop al întregului instructiv-educativ. Această capacitate este de dorit să fie transferată și altor discipline , ceea ce ar eficientiza rezultatele activităților din grădiniță. În cadrul activitîților de evaluare se constată cel mai ușor caracterul interdisciplinar al achizițiilor logice. La educarea limbajului, cunoașterea mediului, educației pentru societate putem desfășura jocuri inspirate ca sarcina din aria activității logico-matematice,dar completate cu elemente din sfera respectivă multe jocuri didactice implică, pa lîngă cunoștințe despre natură și om , și capacitate de constituire de mulțimi cu una sau mai multe caracteristici date , motivarea apartenenței sau neapartenenței unui element la o mulțime ,realizarea de corespondențe între elemente din mulțimi diferite . Voi exemplifica înserarea elementelor de logică matematică în cadrul activităților de educarea limbajului. În momentul în care preșcolarul este pus în situația de a-și aminti ,de a selecta dintr-o multitudine de personaje , anumite personaje și de a le situa într-un anume tablou/într-o categorie anume, el este deja pus în situația de a utiliza mai multe procedee cognitive . Face apel la o serie de procese psihice , intre care, gîndirea cu latura logică , au un loc primordial. Deși e vorba de povești , de latura afectivă și morală , elementele matematice sunt foarte importante și utilizate, chiar dacă e mai greu de observat. La finalul unor astfel de acțiuni,se identifica două mulțimi, una pozitivă și cealaltă cu cele negative, mulțimi obținute după un criteriu bine stabilit inițial .Operațiile realizate, de descriere după atribute (pozitiv/negative ,bun/rău ), clasificare, realizare de mulțimi/grupe ,asociere ,comparative,selecție își aubazele în activitîțile de matematicî realizate cu grupa de copii , la care s-au dezvoltat elementele logico-matematice.

4 puncte