Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Metode moderne de motivare în muncă

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

25.08.2018
Volumul: 
84 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

CAPITOLUL I. ASPECTE TEORETICE PRIVIND MOTIVAREA RESURSELOR UMANE ÎN CADRUL ÎNTREPRINDERILOR

1.1. Esența, conținutul și natura motivației în muncă

1.2. Tipologia formelor de motivare

1.3. Principalele teorii motivaționale

1.4. Interdependența dintre motivație, performanță și satisfacție în muncă

 

CAPITOLUL II. METODE MODERNE DE APLICARE A MOTIVAȚIEI ÎN MUNCĂ

2.1. Proiectarea/reproiectarea posturilor de muncă: concept și factori de influență

2.1.1. Proiectarea postului

2.1.2. Analiza postului

2.1.3. Evaluarea postului

2.1.4. Reproiectarea postului

2.2. Motivarea prin recompensare

2.3. Alte metode de motivare a angajaților

2.3.1. Motivarea prin stimularea morală a angajaților

2.3.2. Motivarea prin asigurarea echilibrului între muncă și viața personală

2.3.3. Motivarea angajaților prin crearea ambianței la locul de muncă

2.3.4. Motivarea prin leadership

2.3.5. Motivarea prin implicarea angajaților în echipe (teambuilding)

2.4. Metode europene de management al motivației resurselor umane

 

CAPITOLUL III. CERCETAREA PRACTICĂ LA FABRICA „DELPHI DIESEL SYSTEMS ROMÂNIA S.R.L.” DIN IAȘI

3.1. Prezentarea companiei Delphi Diesel Systems România S.R.L.

3.2. Metodologia cercetării

3.3. Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării

3.4. Politici de reproiectare a posturilor din cadrul fabricii

3.4. Căi și modalități de îmbunătățire a metodelor de motivare utilizate în cadrul companiei

 

Concluzii și propuneri

Bibliografie

Anexe

Descriere: 

În prezenta lucrare vreau să vorbesc despre metodele moderne de motivare a resurselor umane și gradul de satisfacție în cadrul posturilor analizate în cadrul fabricii Delphi din Iași.

Actualitatea temei. Managementul resurselor umane este o abordare strategică şi coerentă a managementului celui mai preţios bun al unei întreprinderi – oamenii care lucrează şi care, în mod individual sau colectiv, contribuie la atingerea obiectivelor organizaţionale pentru a obţine un avantaj durabil.

10 puncte