Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Istoria presei românești

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

08.04.2017
Volumul: 
236 pagini
Cuprins: 

Tentative şi începuturi........................................................................3

Primele publicaţii româneşti...............................................................15

Presa românească până la revoluţia de la 1848....................................27

Presa paşoptistă...............................................................................39

Presa românească, unirea de la 1859 şi regimul lui Al. I. Cuza..............52

Presa în perioada 1866-1880.............................................................65

Presa în ultimele două decenii ale veacului al XIX-lea............................79

Presa românească:1900-1916...........................................................103

Presa, primul război mondial şi Marea Unire.......................................117

Presa în perioada interbelică.............................................................128

Presa culturală interbelică................................................................151

Presa „sub trei dictaturi”....................................................................164

Presa după 1989 (schiţă)………………………………………………….…177

 

Bibliografie selectivă.........................................................................191

Anexe.............................................................................................194

Descriere: 

Debutul presei în structurile statale locuite de români – Ţara Românească, Moldova şi Transilvania – este un fenomen târziu, având un retard temporal semnificativ în raport cu începuturile presei în state din Apusul Europei, dar şi cu cele ale jurnalismului de peste ocean. Primele ştiri manuscris apar în Veneţia încă în secolul XIV, ocazionalele (caiete de 4, 8 sau 16 pagini despre evenimentele timpului) pot fi întâlnite în Franţa, Italia sau Germania la sfârşitul secolului al XV-lea, pentru ca la începutul veacului al XVII-lea să avem deja periodice sau gazete, tot în Apusul Europei.

10 puncte