Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Întocmirea, prezentarea și analiza Situaţiei de profit şi pierdere la „Faunic-Com” S.R.L

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
53 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

În capitolul 1. Abordări teoretice aferente Situaţiei de profit şi pierdere va fi abordată caracteristica și conținutul Situaţiei de profit și pierdere, obiective de baza şi utilizatorii Situaţiei, principiile conceptuale de întocmirea a raportului

 

Capitolul 2. Întocmirea Situaţiei de profit și pierdere va include elucidarea lucrărilor  premergătoare pentru întocmirea Situaţiei de profit și pierdere, contabilitatea operaţiilor privind lucrările premergătoare potrivit datelor entităţii cercetate. De asemenea se va descrie modul de întocmire şi prezentare a Situaţiei de profit și pierdere cu detalii

 

Capitolul 3. Analiza indicatorilor Situației de profit și pierdere va conține metodologia analizei informației rezultatelor financiare, inclusiv analiza dinamicii și structurii profitului și analiza rentabilității întreprinderii.

 

Concluzii

Descriere: 

Cea mai importantă funcţie a oricărei organizaţii, firme, instituţii de stat este probabil cea financiară, o buna înţelegere a termenilor şi datelor de ordin financiar fiind esenţială pentru succesul economic. Orice entitate își desfășoară activitatea fiind influențată de factori externi (economici, sociali, politici, tehnologici) asupra cărora nu poate avea nici o influență directă, ea facînd parte din circuitul microeconomic.

9 puncte