Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Integrarea elevilor cu CES

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

10.06.2018
Volumul: 
22 pagini
Cuprins: 

1. Integrarea copiilor cu CES……..pag. 2
2. Obiectivele integrării copiilor cu CES……..pag. 5
3. Principii ale educaţiei speciale integrate……..pag. 6
4. Domenii ale integrării şcolare pentru CES……..pag. 7
5. Modele ale educaţiei privind copiii cu cerinţe special……..pag. 7
6. Adaptarea curriculară, planul de intervenţie individualizat şi tratamentul pedagogic pentru elevii cu CES……..pag. 11
7. Adaptarea şcolară la cerinţele unui copil cu dificultăţi de învăţare…….pag. 15
8. Principalele modele şi forme de realizare a educaţiei integrate în ţara noastră........pag. 18

 

Bibliografie........pag. 20

Descriere: 

Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de societate este mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decât predispoziţia biologică. Pornind de aici, trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor.

5 puncte