Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Influenta Limbii Ruse asupra limbii române din Basarabia

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
45 pages

Data creării:

08.04.2017
Cuprins: 

Introducere ..........................................................4

I. Aspecte ale contactelor româno-ruse................5

I.1. Influența rusă înainte de 1688..............................5

I.2. Influența rusă după 1688, până în 1780................6

I.3. Clasificarea semantică a împrumuturilor...............6

I.4. Originea împrumuturilor......................................7

 

II. Basarabia sub stăpânirea Rusiei......................8

II.1 Răpirea Basarabiei.............................................8

II.2. Edificii cultural-religioase....................................11

II.3. Tipăriturile bisericești.........................................11

II.4. Cărțile didactice din Basarabia............................14

II.5. Școala din Basarabia.........................................17

II.6. Activitatea literară a scriitorilor basarabeni........... 21

 

III. Limba română ca simbol identitar în Basarabia..........24

III.1. Limba română sau limba moldovenească?......................24

III.2. Fenomenul bilingvismului român-rus – adevăr și mit.........28

III.3. Din onomastica basarabeană........................................32

III.4. Toponimia................................................................... 33

III.5. Rusismele în cadrul nivelurilor limbii române.................. 33

 

IV. Calchierea ca aspect al interferenței limbilor............ 34

IV.1. Calchierea morfologică.................................................35

IV.2 Calchierea sintactică.................................................... 36

IV.3. Calchierea morfologico-sintactică.................................  37

IV.4. Calchierea lexico-gramaticală....................................... 38

 

Concluzii.........................................................................38

Bibliografie.....................................................................40

Descriere: 

Timp de un secol, noi, românii din Basarabia, am fost într-o permanentă luptă pentru păstrarea identităţii noastre naționale, fiind dezbinați, mutilați, învrăjbiți, asimilați de către Imperiul Rus.

Istoria tumultuoasă a poporului nostru a fost în acelaşi timp proba de foc la care a fost supusă integritatea noastră morală și spirituală, dar şi rezistenţa culturii, a istoriei și a limbii române.

9 points