Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Incluziunea în instituțiile preșcolare a copiilor cu deficiențe de vedere

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.01.2019
Volumul: 
26 pagini
Cuprins: 

CUPRINS:

1. ÎNTRODUCERE
2. EVALUAREA SUBIECȚILOR DIAGNOSTICAȚI CU DEFICIENȚE DE VĂZ.
3. TEHNOLOGII DE INCLUZIUNE ÎN MEDIUL EDUCAȚIONAL MODERN A COPIILOR DIAGNOSTICAȚI CU DEFICIENȚE DE VĂZ
4. BIBLIOGRAFIE

Descriere: 

Una din legităţile dezvoltării lumii contemporane este schimbarea continuă şi permanentă a educaţiei şi învățământului, care prevede democratizarea, diversificarea accesibilitatea şi adaptabilitatea sistemelor de învățământ. Printre priorităţile politicilor educaţionale promovate pe plan internaţional şi susţinute în Republica Moldova este asigurarea accesului la educaţie de calitate pentru toţi copiii. In acest context, educaţia incluzivă a devenit o prioritate in sistemele educaţionale şi în politicile sociale ale statelor democratice. Dintr-un plan de analiză, se recunoaşte faptul că, în instituțiile de educație timpurie sunt două categorii de copii: copii normal dezvoltaţi şi copii cu cerinţe educative speciale, cu nimic vinovaţi de situaţia lor deosebită. Ponderea lor în grupele de preşcolari, fiind mai considerabilă, practic în toate grădiniţele
Ei au nevoie de o abordare personalizată în ceea ce priveşte demersurile pe care le întreprindem în educaţia lor. O caracteristică specială a acestor copii aflați „în pericol de excludere” o constituie faptul că ei nu sunt în concordanţă cu nivelul obişnuit al aşteptărilor faţă de copii, ei nu se adaptează cu uşurinţă. În spatele acestor probleme stă, desigur, şi faptul că nici în cadrul familiei, nici în societate ei nu beneficiază de o stimulare corespunzătoare. Deficitul apărut în urma educaţiei necorespunzătoare este totuşi reversibil şi poate fi compensat, cu condiţia ca potenţialul copilului să fie activat în mod corespunzător. [Ecaterina VRASMAŞ, Traian VRASMAŞ, Educaţia incluzivă în grădiniţă: dimensiuni, provocări şi soluţii:. Bucureşti, 2012,,p.81-82]

4 puncte