Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Ghid pentru elaborarea tezei de licenta

Categorie:

Tipul lucrării:

Volumul: 
16 pagini

Data creării:

30.05.2017
Cuprins: 

Introducere

 

I. Cerinţe generale faţă de teză de licenţă

 

II. Etapele elaborării tezei şi cerinţele de bază

2.1. Alegerea temei

2.2. Selectarea informaţiei şi a literaturii

2.3. Culegerea şi prelucrarea materialului practic

2.4. Elaborarea planului (structurii) tezei de licență

2.5. Scrierea  tezei de licenţă

2.6. Structurarea tezei de licenţă

 

III. Pregătirea pentru prezentarea şi susţinerea tezei

 

IV. Criterii de apreciere şi notare

 

Anexe

Descriere: 

Scopul studiilor universitare – înarmarea viitorilor specialişti cu cunoştinţe aprofundate în domeniul ştiinţelor economice.
Indicaţiile metodice sunt elaborate pentru studenţii Facultăţii „Ştiinţe Economice” USPEE, secţia zi şi frecvenţă redusă. Acestea descriu cerinţele comune faţă de elaborarea tezei de licenţă oferind recomandări la alegerea temei, planificarea pregătirii acestei lucrări, studiu bibliografiei, colectarea şi prelucrarea materialului, scrierea şi redactarea acestei lucrări. În afară de aceasta, sunt expuse indicaţii referitoare la susţinerea lucrărilor menţionate mai sus, sarcinile coordonatorilor ştiinţifici ai acestor teze.