Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Gheorghe Asachi – Initiatorul presei românești în Principatul Moldovei (Albina Românească)

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

07.04.2017
Volumul: 
45 pagini
Cuprins: 

Introducere

 
Capitolul I: Gheorghe Asachi și începuturile presei periodice din Principatul Moldovei

I.1. Contextul social-politic și premizele apariției presei periodice în P. Moldovei

I.2. Iluministul Ghearghe Asachi și preocupările sale în jurnalistică.

 

Capitolul II: Studiu de caz. Ziarul „Albina Românească”

 

Concluzii și recomandări

Bibliografie

Anexe

Descriere: 

În Principatul Moldova apatiția primelor ziare încep din anul 1829 grație eforturilor depuse de Gheorghe Asachi și Ion Eliade-RaduIescu la Iași apare “Albina Românească de la 1 iunie. Iar în București de la 8 aprilie tot în același an.

Gheorghe Asachi a fost unul din intemeietorii nuvelei istorice la noi, a condus numeroase reviste literare, a recuperat de la Lemberg din Polonia, unde studiase in tinerete, manuscrisul Tiganiadei, epopeea bufa a lui Ion Budai-Deleanu.

10 puncte