Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Garantarea stabilității financiare a asigurărilor prin prisma reasigurărilor

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

27.02.2016
Volumul: 
65 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

CAPITOLUL 1. REASIGURĂRILE – FORMĂ COMPLEMENTARĂ A ASIGURĂRII

1.1. Esența economică și necesitatea activității de reasigurare

1.2. Principiile și funcțiile elementelor reasigurării

1.3. Importanța economică a reasigurării în activitatea companiilor de asigurări

 

CAPITOLUL II.  PARTICULARITĂȚILE ACTIVITĂȚII DE REASIGURARE ÎN REPUBLICA MOLDOVA

2.1. Forme de reasigurare

2.2. Metode și tehnici de reasigurare

2.3. Activitatea de reasigurare în Republica Moldova

 

CAPITOLUL III. PROBLEMELE EFICIENTIZĂRII ACTIVITĂȚII REASIGURĂRILOR

3.1. Direcțiile de perfecționare și de modernizare a politicii de reasigurare în condițiile derulării proceselor integraționiste

3.2. Metode și mecanisme de optimizare a efectelor financiar-valutare ale reasigurării

3.3. Probleme și categorii de soluționare pe piața serviciilor de reasigurare

 

Concluzii

Bibliografie

Anexe

Descriere: 

Tendinţa de proteсţie şi autoproteсţie defineşte сomportamentul uman, iar сontextul reсentelor evoluţii şi sсhimbări în plan general, eсonomiс, politiс, soсial, vin să întăreasсă aсeastă сonvingere, a grijii faţă de noi înşine, faţă de сei apropiaţi, preсum şi faţă de bunurile noastre, de rodul munсii noastre în ansamblu. Subieсtul asigurari este aşadar mai mult deсat aсtual, сhiar daсă el a reprezentat o preoсupare сonstantă dintotdeauna.

9 puncte