Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Formarea capacităților de analiză și sinteză în clasa a III-a

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

13.08.2018
Volumul: 
74 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 
 

CAPITOLUL 1 ASPECTE ALE DEZVOLTĂRII OPERAȚIILOR DE GÎNDIRE ÎN PROCESUL DE STUDIERE A MATEMATICII
1.1 Fundamente psihopedagogice în abordarea operațiilor de gîndire la vîrsta școlară mică
1.2 Factori implicați în dezvoltarea operațiilor de gîndire la școlarii mici
1.3 Rolul și locul lecțiilor de matematică în dezvoltarea operațiilor de gîndire la școlarii mici.
 
CAPITOLUL 2 METODOLOGIA STUDIERII A ELEMENTELOR DE GEOMETRIE ÎN CLASA III
2.1. Formarea conceptelor geometriei
2.2 Aspecte și concepte metodologice în studierea elementelor de geometrie în clasa a III-a
2.3 Metode și procedee de studiere a formelor plane și spațiale
 
CAPITOLUL 3 DEMERSUL EXPERIMENTAL PRIVIND FORMAREA ȘI DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE ANALIZĂ ȘI SINTEZĂ
3.1 Metodologia studiul experimental
3.2. Studiul experimental al formării și dezvoltării capacităților de analiză și sinteză în clasa III-a
3.3 Analiza și interpretarea rezultatelor.
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

Matematica, pătrunzând în aproape toate domeniile de cercetare şi aducându-şi contribuţia la dezvoltarea tuturor ştiinţelor, este chemată să-şi îndeplinească rolul de factor esenţial la adaptarea rapidă a fiecărui cetăţean la cerinţele mereu crescânde ale societăţii în care trăim.

8 puncte