Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Finanțarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova specificul întreprinderilor inovaționale

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

01.09.2018
Volumul: 
192 pagini
Cuprins: 

ADNOTARE ........................5
LISTA ABREVIERILOR ........8

INTRODUCERE ..................11

 

1. PERFORMANȚELE ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN ECONOMIILE BAZATE PE CUNOAȘTERE DIN PERSPECTIVA FACILITĂRII ACCESULUI LA FINANȚARE ......17
1.1. Abordarea teoretico-metodologică a accesului la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii .......17
1.2. Concepte cu privire la dezvoltarea inovațiilor în cadrul economiilor bazate pe cunoaștere .......22
1.3. Rolul întreprinderilor mici și mijlocii în economiile bazate pe cunoaștere și importanța accesului la finanțare pentru dezvoltarea acestora ……28
1.4. Analiza performanțelor sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova .......40
1.5. Concluzii la capitolul 1 ..........49

 

2. PARTICULARITĂȚILE FINANŢĂRII ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII DIN REPUBLICA MOLDOVA .......50
2.1. Abordarea surselor de finanţare a activității întreprinderilor mici și mijlocii …...…50
2.2. Analiza instituțiilor financiare bancare și nebancare din Republica Moldova prin prisma satisfacerii necesității de finanțare a întreprinderilor mici și mijlocii ……56
2.3. Politica de stat privind dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova și facilitarea accesului la finanțare ……71
2.4. Performanțele financiare ale Fondului de Stat de Garantare a Creditelor din Republica Moldova din perspectiva facilitării accesului la credite al întreprinderilor mici și mijlocii ………79
2.5. Concluzii la capitolul 2 .........................90

 

3. FINANȚAREA ÎNTREPRINDERILOR MICI ȘI MIJLOCII ÎN CONTEXTUL DEZVOLTĂRII ȘI IMPLEMENTĂRII INOVAȚIILOR ......92
3.1. Instrumente financiare moderne de susținere a dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale.....92
3.2. Aspectele dezvoltării și finanțării întreprinderilor inovaționale în cadrul instituțiilor de suport în afaceri din Republica Moldova ……108
3.3. Elaborarea instrumentului de evaluare a gradului inovațional al întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova .....116
3.4.Configurarea instrumentelor financiare pentru dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii inovaționale din Republica Moldova ……124
3.5. Concluzii la capitolul 3 ........129

 

CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI........131
BIBLIOGRAFIE ...............................................134
ANEXE ..........................................................146

Descriere: 

În cadrul unei economii bazate pe cunoaștere rolul de actor principal i-a fost atribuit sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), iar facilitarea accesului la finanțare este un factor esențial care contribuie la dezvoltarea capacităților de inovare ale companiilor, sporirea productivității și creșterea competitivității pe piață.

10 puncte