Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Filosofia învăţămîntului

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

07.03.2015
Volumul: 
21 pagini
Cuprins: 

Filosofia învăţămîntului are ca problemă fundamentală studierea esenţei şi scopurilor învăţămîntului, avînd în centrul atenţiei aşa probleme ca sistemul si procesul de instruire învăţămîntului şi dezvoltarea omului; conţinutul mijloccele şi formele orgaziţionale ale activitaţii instructive; legătura conceptiilor despre lume cu activitate pedagogică; legatura diferitor concepţii filozofice cu privire la învăţămint.ş.a.

Descriere: 

Filosofia învăţămîntului ca aspect al filosofiei în general, ca şi ultima are caracter formativ, ajută dă formarea personalitaţii umane, a tuturor participanţilor la procesul de instruire şi in primul rînd, a elevilor şi studenţilor.

Dar implementarea noilor tehnologii industriale şi informaţionale necesită perfecţionarea personalitaţii, pedagogului care în condiţiile societaţii postmoderne se manifestă, în primul rînd, ca ghid şi metodist ce cultiva instruirea prinderii de lucru cu tehnologiile industriale si convenţionale.

2 puncte