Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Evaluarea terenurilor din intravilanul localităţilor

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

26.08.2015
Volumul: 
34 pagini
Cuprins: 

Introducere

 

I. Caracteritica generală a pieţii funciare din Republica Moldova
1.1 Baza legislativă pivind evaluarea terenurilor
1.2 Componentele pieţii şi obiectele relaţiilor funciare
1.3 Sabilirea şi dobîndirea dreptului de proprietate asupra terenurilor în cadrul pieţii funciare.

 

II. Metodele de evaluare a terenurilor urbane
2.1 Factorii de influenţă asupra valorii terenurilor urbane
2.2 Metoda anlizei vînzărilor comparabile
2.3 Metoda venitului

 

III. Raport de evaluare
3.1 Supoziţii şi restricţii ale raportului
3.2 Informaţie generală
3.3 Dscrierea proprietăţii evaluate
3.4 Estimarea valorii proprietăţii după metoda analizei vînzărilor comparabile
3.5 Estimarea valorii proprietăţii după metoda veniturilor
3.6 Determinarea valorii finale

 

BIBLIOGRAFIE

Descriere: 

Lucrarea dată include relatarea unui exemplu de evaluare, în desfăşurat, a unui lot de pămînt din municipiul Chişinău sectorul Ciocana, str. Industrială. Evaluarea are drept scop estimarea valorii de piaţă a terenului în cazul vînzării-cumpărării acestuia.

Această temă este actuală anume prin faptul că proprietarii bunurilor imobile, investitorii, companiile de asigurare, instituţiile financiar-creditare, într-un sens beneficiarii serviciilor de evaluare, se interesează tot mai des de valoarea de piaţă a bunurilor imobile decît de preţul normativ, care reflectă cheltuielile socialmente nacesare pentru utilizarea terenurilor.

6 puncte