Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Estimarea merceologica a sortimentului, calitatii si organizarea comertului cu aparate audiofonice in baza SA Unic

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

30.12.2016
Volumul: 
71 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE............3

 

CAPITOLUL I. BAZELE TEORETICE ALE FORMĂRII SORTIMENTULUI ȘI CALITĂȚII  APARATELOR AUDIOFONICE..........6

1.1. Noțiune de acustică.....................................................6

1.2. Evoluţia tehnologiei de emisie a semnalului sonor.........10

1.3. Principiul recepţiei semnalului şi redării sunetului în funcţionarea aparatelor audiofonice.......13

1.4. Clasificarea şi caracteristica merceologică  a mărfurilor electronice, inclusiv a aparatelor audiofonice.......14

1.5. Caracteristica merceologică a sortimentului  aparatelor audiofonice – incinte acustice.......17

1.6. Factorii, formării sortimentului comercial al aparatelor audiofonice...............19

 

CAPITOLUL II. STUDIEREA ACTIVITĂŢII ECONOMICE A MAGAZINULUI SA UNIC.......22

2.1. Сaracteristica generală a  SА Unic......................................22

2.2 Analiza structurii organizatorice a SA Unic............................26

2.3. Analiza activităţii  economico – financiare a  SA Unic............29

 

CAPITOLUL III. CARACTERISTICA ACTIVITĂŢII DE COMERCIALIZARE A APARATELOR AUDIOFONICE  ÎN MAGAZINUL  SA UNIC.......34

3.1. Conţinutul procesului tehnologic comercial în unităţile de comerţ en-detail...34

3.2. Analiza organizării şi desfăşurării comerţului aparatelor audiofonice – incintele acustice în cadrul SA Unic.....39

3.3. Particularitățile organizării comercializării aparatelor audiofonice – incinte acustice în cadrul SA Unic......41

 

CAPITOLUL IV. ANALIZA SORTIMENTULUI ŞI EVALUAREA CALITĂȚII APARATELOR AUDIOFONICE COMERCIALIZATE ÎN CADRUL MAGAZINULUI SA UNIC......45

4.1. Caracteristica merceologică a sortimentului comercial a aparatelor audiofonice –incinte acustice comercializate în cadrul magazinului SA Unic.......45

4.2. Analiza sortimentului aparatelor audiofonice –incinte acustice comercializate în cadrul magazinului SA Unic......59

4.3. Evaluarea calității  aparatelor audiofonice –incinte acustice comercializate în cadrul magazinului SA Unic......63

 

CONCLUZII ŞI PROPUNERI.............66

BIBLIOGRAFIA................................68

ANEXE............................................71

Descriere: 

Mărfurile domotice, birotice, informatice şi multimedia se caracterizează, în pre­zent, printr-o dinamică excepţională în ceea ce priveşte creşterea calităţii şi diver­sificarea sortimentală. Mai mult decât în oricare alt domeniu, la realizarea acestor aparate sunt încorporate cele mai noi cuceriri ale ştiinţei şi tehnicii, începând de la proiectare, alegerea materiilor prime, stabilirea tehnologiilor de fabricaţie, asigurarea fiabilităţii şi a caracteristicilor tehnico-funcţionale optime pentru fiecare produs, controlul de calitate, cu respectarea prevederilor standardelor internaţionale (ISO - 9000, ISO -14.000), crearea celor mai potrivite ambalaje şi tehnologii de ambalare, asigurarea condiţiilor optime pentru transportul, depozitarea şi păstrarea produselor respective.

10 puncte