Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Epuizarea profesională şi nivelul de stres la angajații din IPN

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

17.06.2018
Volumul: 
63 pagini
Cuprins: 

Scopul cercetării date a fost analiza relaţiei dintre componentele epuizării profesionale şi nivelul de stress la angajații din IPN.

Descriere: 

Pentru a măsura epuizarea emoţională sunt 9 itemi, pentru depersonalizare 5 itemi şi pentru tendinţa de evaluare negativă a propriilor realizări 8 itemi. În completarea chestionarului, subiecţii trebuie să aprecieze pe o scală de 6 trepte, de la niciodată (1) la întotdeauna (6), în ce măsură fiecare din conduitele menţionate caracterizează activitatea lor profesională.

6 puncte