Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Elaborarea unui i-magazin de produse informatice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

10.11.2016
Volumul: 
94 pagini
Cuprins: 

Introducere......6

 

Capitolul I. PROBLEMATICA CREĂRII I-MAGAZINELOR......10
1. 1. Conceptul de comerț online...........................................10
1.1.1. Aspectele generale ale comerțului online........................10
1.1.2. Marketingul online – oportunități și strategii...................11
1.1.3. Lideri mondiali, regionali și locali in comerțul online.....13
1. 2. Sisteme de i-comerţ mobil versus cele web......................15
1.2.1. Conceptul sistemelor de i-comerţ mobil...........................15
1.2.2. Avantajele și dezavantajele folosirii sistemelor de i-comerţ mobil......17
1. 3. Cerinţe generale către i-magazin..................................18

 

Capitolul II. PROIECTAREA DE ANSAMBLU A I-MAGAZINULUI........20
2.1. Analiza modalităților de proiectare a sistemului de i-comerț.................20
2.1.1. Cerinţe generale în utilizarea unei metode de proiectare...................20
2.1.2. Parametrii specifici de performanţă pentru sistemul de i-comerț........21
2.1.3. Metodele de concepţie şi de realizare a sistemelui de i-comerț...........23
2.2. Obiectivele și cazurile de utilizare a aplicației mobile i-comerț................26
2.2.1. Utilizarea metodei OMT de proiectare a sistemului de i-comerț............26
2.2.2. Analiza diagramei cazurilor de utilizare a sistemului de i-comerț..........28
2.3. Analiza diagramei de componente și desfășurare a sistemului de i-comerț......30

 

Capitolul III. PROIECTAREA DE DETALIU A I-MAGAZINULUI.......33
3.1. Arhitectura client-server a sistemului de i-comerț........................33
3.1.1. Transferul de date client server – protocoale http și https.........33
3.1.2. Servicii de rețea și structura ISO OSI......................................34
3.1.3. Modelarea interacțiunii între partea client și partea server.........36
3.2. Stocarea datelor private și publice..............................................40

3.2.1. Sisteme de gestiune a bazelor de date folosite.........................40

3.2.2. Structura bazei de date – partea server....................................41
3.2.3. Structura bazei de date – partea client.....................................42

 

Capitolul IV. IMPLEMENTAREA APLICAȚIEI ȘI ANALIZA REZULTATELOR OBȚINUTE......45
4.1. Limbaje de programare și reprezentare a datelor..............................45
4.1.1. Limbaje OOP C# versus Java cu Android SDK................................45
4.1.2. Limbaje de modelare a structurilor de date XML, JSON si SQL........47
4.2. Mediul de dezvoltare Android...........................................................49
4.2.1. Arhitectura sistemului de operare Android si Google API.................49
4.2.2. Configurarea mediului de programare sub Android...........................52
4.3. Implementarea modelelor și tehnologiilor avansate de programare......54
4.3.1. Implementarea modelului MVC.......................................................54
4.3.2. Utilizarea tehnologiei „material design”…………………………………………........55
3.3.3. Securizarea datelor private și a transferurilor financiare...................58
4.4. Darea in exploatare a sistemului i-comert...........................................60
4.4.1. Integrarea aplicației cu sisteme complexe de monitorizare................60
4.4.2. Publicarea aplicatiei pe platforma internationala Goole Play...............62

 

Capitolul V. MENTENANȚA ȘI ASPECTELE ECONOMICE ALE I-MAGAZINULUI...65
5.1. Feedback-ul utilizatorului si posibilitatea de update in timp real......65
5.2. Estimarea costurilor de elaborare a i-magazinului șu rentabilitatea economică.....67
5.3. Analiza SWOT si predictii de marketing pentru viitor..........................70
5.4. Avantajele cheltuielilor de exploatare a sistemului de i-comerț............72

 

Încheiere..................74
Bibliografie...............76
Anexe........................79

Descriere: 

Accesul cetăţenilor la informaţie este o cerinţă actuală a dezvoltării societăţii în contextul globalizării proceselor şi fenomenelor contemporane. Dezvoltarea societăţii informaţionale, bazată pe dezvoltarea infrastructurilor mobile, creează cadrul necesar asigurării accesului oricărui cetăţean la informaţii care îl privesc sau care au influenţă asupra condiţiilor sale de muncă, de studiu sau de viaţă.
Scopul acestei lucrări de licență este de a studia informatizarea serviciilor comerciale ce sunt un suport pentru cea mai rapidă revoluţie în dezvoltarea e-marketingului prin intermediul aplicațiilor mobile și web.

10 puncte