Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Elaborarea caracteristicei merceologice şi evaluarea calităţii cărnii proaspete de porcine comercializate pe piaţa de consum a or.Chişinău

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

21.09.2015
Volumul: 
31 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

I. PARTEA TEORETICĂ
Capitolul I. Bazele teoretice ale formării şi menţinerii sortimentului şi cali-tăţii cărnii de porcine

1.1. Starea de dezvoltare a industriei cărnii de porcine ..........3
1.2. Compoziţia chimică şi valoarea nutritivă a cărnii de porcine ....................... 4
1.3. Tehnologia de tăiere şi tranşarea carcaselor de porci-ne...............7
1.4. Clasificarea şi caracteristica cărnii de porcine .......................11
1.5. Cerinţele faţă de calitate a cărnii de porcine, bolile şi cauzele apariţiei acestora ........12
1.6. Particularităţile de comercializare a cărnii de porcine................16
1.7 Ambalarea, marcarea, transportarea şi păstrarea carcaselor de porci-ne............ 17

 

Capitolul II. Studierea caracteristicii merceologice a cărnii de porcine, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău
2.1. Locul, obiectul şi metodologia de cercetare a caracteristicii merceologice a cărnii de porcine comercializate pe piaţa de consum a or. Chişinău.............20
2.2. Determinarea indicilor organoleptici ai cărnii de porcine, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău .......24
2.3. Determinarea indicilor fizico-chimici ai cărnii de porcine, comercializate pe piaţa de consum a mun. Chişinău .....26

CONCLUZII ŞI PROPUNERI ........29
BIBLIOGRAFIE .......30

Descriere: 

O pondere mai mare a producerii cărnii poate fi atinsă nu numai pe contul creşterii şaptelului de animale, dar şi pe contul creşterii productivităţii lui. Deci, putem afirma că la sporirea resurselor de carne ale ţării un rol important il are creşterea numărului şi a productivităţii animalelor,în special alporcinelor, din motiv că porcinele se caracterizează printr-o  fertilitatea înaltă, maturitate accelerată şi capacitatea eficientă a nutreţilor.

7 puncte