Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Din istoria gîndirii filozofice. Partea I. De la antichitate la renaștere

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

08.03.2015
Volumul: 
317 pagini
Cuprins: 

Cuvînt înainte . . . . 5
 

Capitolul I. FILOZOFIA ANTICĂ ORIENTALĂ . . . .7
1. Gîndirea filozofică în Mesopotamia . . . . . . . . . . . . . . . 10
2. Gîndirea filozofică în Egiptul Antic . . . . . . . . . . . . . . . 12
3. Filozofia antică în India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
4. Filozofia antică în China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

 

Capitolul II. FILOZOFIA GRECIEI ANTICE . . . 45
Perioada presocratică
§ 1. Şcoala din Milet. Thales, Anaximandru, Anaximene . . . .45
§ 2. Pythagoras şi şcoala pitagorienilor . . . . . . . . . . . . . . . . 51
§ 3. Şcoala eleată . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
§ 4. Materialismul atomist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
§ 5. Sofiştii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Perioada clasică
§ 6. Socrate şi şcolile socratice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
§ 7. Platon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
§ 8. Aristotel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .100

 

Capitolul III. ŞCOLI FILOZOFICE ELENISTE. . . . . . . . . . .114
§ 1. Epicureismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
§ 2. Stoicismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
§ 3. Scepticismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
§ 4. Neoplatonismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
§ 5. Cicero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

 

Capitolul IV. IDEI FILOZOFICE LA GETO-DACI . . . . . . . . . 160
 

Capitolul V. GÎNDIREA FILOZOFICĂ ÎN EVUL MEDIU . . . . 170
§ 1. Filozofia patristică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170
§ 2. Scrierile patristice în ţările române în epoca feudalismului timpuriu . . 192
§ 3. Filozofia scolastică. Problema universaliilor . . . . . . . . 200
§ 4. Filozofia medievală arabă . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220
§ 5. Gîndirea medievală în ţările române (sec. XIV–XVI) . . .225
§ 6. Idei social-politice şi filozofice în opera “Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie” . . .237

 

Capitolul VI. GÎNDIREA FILOZOFICĂ ÎN EPOCA RENAŞTERII . . . .257
§ 1. Umanismul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 259
§ 2. Neoplatonismul şi aristotelismul . . . . . . . . . . . . . . . . 269
§ 3. Filozofia naturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
§ 4. Filozofia socială . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293
§ 5. Concepţiile social-politice şi filozofice ale lui Constantin Cantacuzino Stolnicul . . . 305

Descriere: 

Chiar de la început filozofia a primit cele mai diverse interpretări, toate fiind însă orientate spre dezvoltarea spiritului omenesc. Prin filozofie spiritul se înalţă la ceea ce există în mod absolut, la cunoaşterea autentică, la realizarea morală a ideii. Filozofia este mai întîi gînd şi faptă cumpănite. Gînd cumpănit: prin ordinea şi unitatea puse în cunoaştere; faptă cumpănită: prin stabilirea principiilor din care decurg normele de conduită.

8 puncte