Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Dezvoltarea vorbirii coerente la preșcolari prin utilizarea literaturii artistice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

15.07.2018
Volumul: 
56 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL 1 REPERE TEORETICE A PROBLEMEI DEZVOLTĂRII VORBIRII COERENTE

1.1 Dezvoltarea vorbirii coerente în psihopedagogie
1.2 Obiectivele și metodele dezvoltării vorbirii coerente
1.3 Rolul literaturii artistice în dezvoltarea vorbirii coerente
 
CAPITOLUL 2 DEMERS EXPERIMENTAL. EVALUAREA NIVELULUI DE DEZVOLTARE A VORBIRII COERENTE LA PREȘCOLARI
2.1 Metodologia studiului experimental
2.2 Experimentul de constatare
2.3 Experiment formativ
2.4 Experimentul de control
2.5 Analiza rezultatelor experimentale
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

La dezvoltarea vorbirii trebuie să punem accentul pe realizarea pronunţării clare, precise, sigure, a sunetelor şi cuvintelor, pe înţelegerea semanticii cuvintelor, pe formarea capacităţii de a combina cuvinte în propoziţii şi fraze prin exerciţii organizate în acest scop, pe capacitatea de a citi o imagine şi de a face legătura între elementele ei componente şi ceea ce vrea să reprezinte și nu în ultimul rând pe capacitatea de a crea poveşti.La dezvoltarea vorbirii trebuie să punem accentul pe realizarea pronunţării clare, precise, sigure, a sunetelor şi cuvintelor, pe înţelegerea semanticii cuvintelor, pe formarea capacităţii de a combina cuvinte în propoziţii şi fraze prin exerciţii organizate în acest scop, pe capacitatea de a citi o imagine şi de a face legătura între elementele ei componente şi ceea ce vrea să reprezinte și nu în ultimul rând pe capacitatea de a crea poveşti.

10 puncte