Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Crearea unui sistem de plăți online

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

09.11.2016
Volumul: 
74 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE...........7
 
1. NOȚIUNI TEORETICE ȘI ANALIZA SOLUȚIILOR EXISTENTE....10

1.1. Analiza sistemelor de achitare online.....................................10
1.1.1. Marketing online – oportunități și strategii...........................10
1.1.2. Republica Moldova printre liderii online-ului internațional......11
1.1.3. Tipuri de monetizări online.................................................13
1.1.4. Platforme existente pe piața națională și internațională........15
1.2. Prezentare sisteme de operare mobile...................................18
1.2.1. Conceptul „smarphone” și idea de SO.................................18
1.2.2. Cele mai raspîndite SO mobile............................................19
1.2.3. De ce Android ca platformă de dezvoltare..........................20
1.3. Tehnologii mobile avansate...................................................22
1.3.1. Arhitectura Android și interfața de programare a aplicațiilor Google……22
1.3.2. Protocoale de comunicare client server..............................25
1.3.3. Securizarea transferului de date........................................27
 
2. ASPECTE ANALITICE DE PROIECTARE ȘI DEZVOLTARE A SISTEMULUI......28
2.1. Limbaje de programare și tehnologii utilizate.......................................28
2.1.1. Limbajul OOP Java și Android SDK...................................................28
2.1.2. Standartele de comunicare REST.....................................................30
2.1.3. Forme de reprezentare a datelor JSON și XML..................................31
2.1.4. Metode de stocare a datelor utilizînd SQLite și Shared Preferences.....32
2.1.5. Mediulu de dezvoltare Android Studio – instalare și configurare........33
2.1.6. Concepte, activități și resurse ale unei aplicații Android....................34
2.2. Proiectarea și modelarea sistemului de plăți online.............................36
2.2.1. Cearea diagramelor SSD................................................................36
2.2.2. Crearea diagramelor de componente și desfășurare........................39
2.3. Implementarea sistemului de plăți online..........................................41
2.3.1. Modelul arhitectural MVC...............................................................41
2.3.2. Aplicarea tehnologiei material design............................................42
2.3.3. Utilizarea design patterns și tehnici native Android.........................44
 
3. ANALIZA REZULTATELOR ȘI TESTAREA PRODUSULUI SOFT.......46
3.1. Analiza sistemul elaborat...........................................................46
3.1.1. Analiza diagramei cazurilor de utilizare………………………………………46
3.1.2. iPayMd – soluție de saturașie a pieșei interne.........................53
3.1.3. Analiza tehnologiei Goole Cloud Messaging.............................54
3.2. Publicarea sistemului de plăți online.........................................57
3.2.1. Respectarea politicilor de confidențialitate Google...................57
3.2.2. Publicarea aplicației pe platforma internațională Google Play.......59
3.3. Platforme de analiză și cercetare..............................................63
3.3.1. Utilizarea platformei de repozitorii Bitbucket. .........................63
3.3.2. Integrarea platformei de monitorizare Splunk Mint..................65
3.3.3. Analiza și corectarea bug-urilor apărute. ..............................67
3.4. Mentenanța proiectului pe durata lungă. ..................................69
3.4.1. Posibilitatea de Update în timp real. Screen de pe goole play.......69
3.4.2. Feedback-ul utilizatorului în perspectiva înbunătățirii calității.......70
 
CONCLUZII...................72
BIBLIOGRAFIE..............73
ANEXE.........................74

Descriere: 

În Republica Moldova exista o multitudine de modalități de achitare a serviciilor, începînd de la oficiile poștale și filialele băncilor pîna la terminale de plată dedicate și platforme online. Analizînd piața bancară internă, cel mai des întîlnit este internet-banking ce oferă posibilitatea nu doar de a plăti facturile pentru servicii, dar și de a primi informații despre soldul în cont, mișcările și extrasele efectuate.

10 puncte