Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Corelatia dintre toleranta pedagogica si stilurile educationale

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

16.07.2018
Volumul: 
33 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICE ALE TOLERANȚEI PEDAGOGICE ȘI STILURILOR EDUCAȚIONALE

1.1. Definiri conceptuale ale toleranței pedagogice
1.2. Abordări teoretice ale stilurilor educaționale
1.3. Specificul comportamentului tolerant al cadrelor didactice
 
CAPITOLUL II. COMPORTAMENTUL TOLERANT AL CADRELOR DIDACTICE PRIN PRISMA STILURILOR EDUCAȚIONALE
2.1. Formarea stilurilor educaționale prin prisma educației pentru toleranță
2.2. Sugestii de dezvoltare a comunicării tolerante la profesor-școlar
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

Multă vreme, procesul educaţional, interacţiunea profesor-elev a fost privită unilateral, în sensul că doar profesorul îl influenţează, trebuie să-l influenţeze pe subiectul educaţiei. Concepţia realistă care şi-a câştigat locul meritat în rândul teoreticienilor şi a practicienilor, este aceea că nu trebuie absolutizaţi cei doi termeni ai procesului educaţional, profesor – subiect, ci trebuie priviţi ca parteneri care se receptează reciproc, care sunt co-participanţi la interacţiune.

5 puncte