Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Corelatia dintre sindicate și resursele umane

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

10.04.2017
Volumul: 
33 pagini
Cuprins: 

Introducere………3

 

Cap. I. Aspecte introductive cu privire la sindicate în Republica Moldova

1.1. Noțiunea și caracteristica generală a sindicatelor ……………5

1.2. Drepturile esențiale ale organelor sindicale……………………8

1.3. Modalitatea de funcționare a sindicatelor………………………12

 

Cap. II. Generalități referitoare la managementul resurselor umane

2.1 Noțiuni generale cu privire la managementul resurselor umane………………………15

2.2 Politicile eficiente în domeniul resurselor umane……………………………………..18

2.3 Activitățile principale în domeniul resurselor umane…………………………………20

 

Cap. III. Analiza corelației dintre sindicate și resursele umane

3.1 Sindicatele ca partener social în raporturile juridice de muncă……………………23

3.2 Relațiile dintre managementul resurselor umane cu organele sindicale…………25

3.3 Atribuțiile sindicatelor în domeniul raporturilor juridice de muncă…………………27

 

Concluzii……………………31

Bibliografie…………………32

Descriere: 

Prezentul studiu este o relatare teoretică şi practică a tezei de an privitoarea la relațiile dintre sindicate și resursele umane, ilustrat şi de titlul lucrării „Corelația dintre sindicate și resursele umane”, în care am încercat să tratăm o serie de aspecte teoretice şi practice din domeniu dreptului muncii, care au fost elaborate de diverşi autori în lucrările de specialitate.

6 puncte