Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării APL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

11.04.2017
Volumul: 
97 pagini
Cuprins: 

ABREVIERI...................3

INTRODUCERE..............4

 

CAPITOLUL I. Conceptul dezvoltării durabile a comunităţii: aspecte general-metodologice.......8

1.1 Fundamentarea conceptului de dezvoltare durabilă........................................ 8

1.2 Delimitarea termenului de colectivitate locală – aspecte naţionale şi internaţionale    9

1.3 Responsabilitatea şi atribuţiile autorităţilor publice din Republica Moldova în dezvoltarea durabilă a comunităţilor.......17

 

CAPITOLUL II. Coordonatele dezvoltării durabile în Republica Moldova prin prisma implicării factorului administrative de nivel local.....25

2.1 Rolul creşterii economice şi implicarea autorităţilor APL în dezvoltara comunităţilor.........25

2.2 Rolul parteneriatului public-privat în dezvoltarea durabilă a colectivităţilor locale........33

2.3 Îmbunătăţirea situaţiei ecologice în contextul politiclor dezvoltării durabile la nivel local........44

 

CAPITOLUL III. Direcţiile prioritare de dezvoltare durabilă în Republica Moldova în contextul intenţiilor de aderare a ţării la Uniunea Europeană. Studiu de caz raionul Soroca......56

3.1 Reforma administrativ-teritorială în Republica Moldova - condiţie a eficientizării dezvoltării durabile.........56

3.2 Dezvoltarea rurală: direcţie distinctă în cadrul extinderii politicilor de Dezvoltare Durabilă în Republica Moldova......64

3.3 Aspecte ale dezvoltării durabile a raionului Soroca la etapa actuală................ 67

 

CONCLUZII..................................................................................................... 80

BIBLIOGRAFIE............................................................................................... 86

ADNOTARE..................................................................................................... 89

ANNOTATION................................................................................................. 90

ANEXE............................................................................................................. 91

Descriere: 

La momentul actual, concepţia dezvoltării durabile presupune măsuri importante şi diverse, îndreptate spre îmbunătăţirea situaţiei ecologice, spre asigurarea dezvoltării durabile. În această concepţie o importanţă prioritară i se acordă însă creşterii economice. În realitate acest deziderat întîmpină eforturi neadecvate, orientate spre stabilizarea şi îmbunătăţirea situaţiei ecologice. Această circumstanţă constituie una din cauza principală a faptului că eforturile de îmbunătăţire a situaţiei ecologice nu se resimt nici la nivel global şi nici regional.

10 puncte