Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor din alte activități la IM ,,EUROLINES MOLDOVA” SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
61 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE
 
Capitolul I. ABORDĂRI TEORETICE REFERITOR LA CHELTUIELILE ENTITĂȚII

1.1. Caracteristica geberală, clasificarea și constatarea cheltuielilor din alte activități
1.2. Trecerea în revistă a surselor bibliografice aferente temei „Contabilitatea cheltuielilor”
 
Capitolul II. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR ACTIVITĂŢII OPERAŢIONALE ȘI ALTE ACTIVITĂȚI
2.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea operațională
2.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor cu active imobilizare
2.3. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor din activitatea financiară
 
Capitolul III. CONTABILITATEA CHELTUIELILOR EXCEPȚIONALE ȘI PRIVIND IMPOZITUL PE VENIT
3.1. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor excepționale
3.2. Documentarea şi contabilitatea cheltuielilor privind impozitul pe venit
3.3. Dezvăluirea informaţiilor privind veniturilor și cheltuielilor în Situaţiile financiare
 
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

În condițiile economiei de piaţă obţinerea veniturilor maxime cu consumuri şi cheltuieli minime este scopul de bază al fiecărui agent economic. În procesul desfăşurării activităţii curente ale entităţii apar diverse cheltuieli, care generează modificări patrimoniale sub formă de diminuare a activelor sau de majorare a datoriilor. Astfel, este necesară o argumentare judicioasă a structurii tuturor cheltuielilor pe care le suportă fiecare entitate în parte pentru obţinerea unor venituri accesibile.

9 puncte