Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea investiţiilor imobiliare

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
197 pagini
Cuprins: 

ADNOTARE ............6
LISTA ABREVIERILOR ........9

INTRODUCERE ..................10

 

1.FUNDAMENTE TEORETICO – METODOLOGICE ALE CONTABILITĂŢII INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ......16
1.1. Delimitări conceptuale privind contabilitatea investiţiilor imobiliare . ......16
1.2. Consideraţii privind clasificarea, recunoaşterea şi evaluarea investiţiilor imobiliare ............ 30

1.3. Concluzii la capitolul l ..........................................................50

 

2. TRATAMENTUL CONTABIL AL INVESTIŢIILOR IMOBILIARE LA EVALUAREA INIŢIALĂ ŞI ULTERIOARĂ A ACESTORA ........53
2.1. Aspecte problematice ale contabilităţii operaţiunilor de intrare a investiţiilor imobiliare ..... 53
2.2. Contabilitatea investiţiilor imobiliare evaluate după modelul bazat pe valoarea justă .......... 71
2.3. Contabilitatea investiţiilor imobiliare evaluate după modelul bazat pe cost ......................... 85

2.4. Concluzii la capitolul 2 .....................................................................................................95

 

3. ABORDĂRI METODOLOGICO – APLICATIVE ALE CONTABILITĂŢII OPERAŢIUNILOR DE TRANSFER ŞI DE IEŞIRE A INVESTIŢIILOR IMOBILIARE ....98
3.1. Probleme ale contabilităţii tranzacţiilor de transfer al investiţiilor imobiliare ........98
3.2. Contabilitatea operaţiunilor de ieşire a investiţiilor imobiliare .............................107
3.3. Impactul informaţiilor aferente investiţiilor imobiliare asupra procesului decizional ......... 117
3.4. Concluzii la capitolul 3 ....................................................................................129

 

CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI .....................................................132
BIBLIOGRAFIE .............................................................................................138
ANEXE .........................................................................................................151

Descriere: 

Evoluţia treptată, dar sigură, din societatea postindustrială spre societatea informaţională şi a cunoaşterii impune consolidarea contabilităţii pe plan internaţional. Provenită dintr-o convingere fermă a specialiştilor  în domeniu, aceasta este necesară ca urmare a fenomenului globalizării pieţelor financiare şi a necesităţii de informare a actorilor acestora.

10 puncte