Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea datoriilor comerciale la „Mediamagnat Grup” SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

27.08.2018
Volumul: 
35 pagini
Cuprins: 

Introducere ………3
1. Delimitari teoretice privind contabilitatea datoriilor comerciale.........................................6
2. Contabilitatea decontarilor cu furnizorii si antreprenorii...................................................15
3. Contabilitatea avansurilor primite..................................................................................25
4. Inventarierea datoriilor comerciale si prezentarea informatiilor in situatiile financiare.......27

 

Încheiere ………………………………34

Bibliografie ……………………………36

Anexe............................................37

Descriere: 

Principalul obiectiv al entităților este de a obține rezultate financiare pozitive. În decursul activității este necesară măsurarea rezultatelor activităților desfășurate, prin aprecierea nivelului de dezvoltare a entității, a modului în care sunt utilizate resursele economice și financiare de care dispune.

7 puncte