Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea creditelor bancare si imprumuturilor la „Alimer-Comerț” SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
64 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE

 

CAPITOLUL I. Bazele metodologice ale contabilităţii creditelor și împrumuturilor
1.1. Aspecte şi noţiuni generale aferente creditelor bancare şi a împrumuturilor

1.2. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea creditelor bancare și împrumuturilor

 

CAPITOLUL II. Organizarea contabilităţii creditelor bancare la entitatea analizată
2.1. Contabilitatea operaţiunilor privind primirea şi rambursarea creditelor bancare

2.2. Contabilitatea dobânzile calculate aferente creditelor bancare

 

CAPITOLUL III. Contabilitatea împrumuturilor în cadrul entității analizate
3.1. Particularităţile contabilităţii împrumuturilor
3.2. Contabilitatea cheltuielilor privind împrumuturile

3.3. Reflectarea informaţiei privind creditele bancare şi a împrumuturilor în situațiile financiare

 

CONCLUZII ȘI RECOMANDĂRI
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Descriere: 

Contabilitatea este ştiinţa şi arta stăpînirii afacerilor, care se ocupă cu măsurarea, evaluarea, cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor obţinute din activitatea persoanelor fizice şi juridice, pentru a asigura înregistrarea cronologică şi sistematică, prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de trezorerie, atît pentru cerinţele interne ale acestora, cît şi în relaţiile cu investitorii prezenţi şi potenţiali, creditorii financiari şi comerciali, clienţii, instituţiile publice şi alţi utilizatori.

10 puncte