Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea costurilor materiale si cu personalul la ,,Salt Confort’’ SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
69 pagini
Cuprins: 

Lista abrevierilor............2
Introducere........3

 

Capitolul I. Bazele metodologice ale contabilităţii costurilor materialelor și cu personalul.......7
1.1  Definirea, caracteristica costurilor materialelor și cu personalului.........7
1.2  Recunoaşterea şi evaluarea contabilitatății costurilor materiale si cu personalul......15
 
Capitolul II. Contabilitatea costurilor materialelor și cu personalul.........26
2.1 Contabilitatea costurilor cu materialele...................................................................26
2.2 Contabilitatea costurilor cu personalul....................................................................35
2.3 Inventarierea materialelor şi modul de reflectare a divergenţilor constatate.............45
2.4 Dezvăluirea informaţiilor privind materialele și cu personalul în situaţiile financiare...52
2.5 Metologia controlului de gestiune a costurilor cu personalul.....................................53
2.6 Optimizarea cheltuielilor prin sporirea productivităţii ca rezultat a restructurării personalului în cadrul întreprinderii....61
 
Concluzii....................................65
Bibliografie.................................68
Anexe........................................70

Descriere: 

Materiale se consumă la prima lor utilizare în procesul de producţie, participînd la un singur ciclu de exploatare care, în general, nu poate fi mai mare de un an.

Ciclul de exploatare în care apar materialele se referă la fazele circuitului economic al unităţii productive: aprovizionare-producţie-desfacere. Pe parcursul acestor faze, materialele îşi modifică atît forma cît şi conţinutul lor material.

9 puncte