Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Contabilitatea bilanțului și situației financiare la “Salt Confort” SRL

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

28.08.2018
Volumul: 
47 pagini
Cuprins: 

Declaraţia pe propria răspundere……………3
Lista abrevierilor …………………………………4
Lista figurilor ………………………………………5
Lista tabelelor ……………………………………6

INTRODUCERE………………………………………7

 

Capitolul I. CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND SITUAȚIILE FINANCIARE
1.1. Trecerea în revistă a actelor normative care reglementează contabilitatea situațiilor financiare
1.2. Aspectele generale de elaborare a situațiilor financiare

1.3. Lucrările premergătoare întocmirii situațiilor financiare

 

Capitolul II. COMPONENȚA ȘI CONȚINUTUL BILANȚULUI ȘI A SITUAȚIEI DE PROFIT ȘI PIERDERE
2.1. Conținutul și modul de întocmire a bilanțului

2.2. Conținutul și modul de întocmire a situației de profit și pierdere

 

Capitolul III. COMPONENȚA ȘI CONȚINUTUL SITUAȚIEI MODIFICĂRILOR CAPITALULUI PROPRIU, SITUAȚIEI FLUXURILOR DE NUMERAR ȘI A NOTELOR EXPLICATIVE LA  SITUAȚIILE FINANCIARE
3.1. Conținutul și modul de întocmire a situației modificărilor capitalului propriu
3.2. Conținutul și modul de întocmire situației fluxurilor de numerar
3.3. Conținutul și modul de întocmire a notelor explicative la situațiile financiare

 

CONCLUZII

BIBLIOGRAFIE

ANEXE

Descriere: 

Procesul de integrare a Republicii Moldova în economia mondială înaintează faţă de unităţile economice autohtone şi în primul rînd faţă de entităţile producătoare, cerinţe noi privind calitatea şi competitivitatea pe plan internaţional a ținerii evidenței contabile. De aici şi una din sarcinile de bază ale acestora, adică sporirea gradului de competitivitate a mișcărilor contabile, a eficienţei privind calitatea informației, termenii de realizare și prezentare a situațiilor financiare.

8 puncte