Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Comunicarea în institutiile publice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

09.04.2017
Volumul: 
85 pagini
Cuprins: 

ABREVIERI............................3

INTRODUCERE......................4

 

CAPITOLUL I. Comunicarea în instituţiile publice: delimitări general-metodologice........8

1.1 Esenţa instituţiilor publice şi tendinţele de dezvoltare a lor...........8

1.2 Aprecieri generale privind comunicarea......................................14

1.3 Comunicarea în activitatea instituţiei publice: funcţii, obiective şi condiţii de realizare........21

 

CAPITOLUL II. Deontologia comunicării la nivelul instituţiilor publice din Republica Moldova........33

2.1 Deontologia comunicării instituţionale la nivelul sistemului administrativ: abordări morale şi perspective etice......33

2.2 Argumentarea şi demonstrarea – dimensiuni esenţiale ale comunicării deontologice instituţionale.........39

2.3 Diagnosticarea problemelor de comunicare şi a celor legate de sistemul relaţional la nivelul instituţiilor publice........40

 

CAPITOLUL III. Particularităţile eficientizării procesului de comunicare la nivel public prin prisma promovării valorilor etico-deontologice........49

3.1 Performanţele şi mediul comunicaţional al instituţiilor publice......................49

3.2 Aspecte introductive privind prezentarea Consiliului local Sîrma, r. Leova..... 57

3.3 Problematica şi necesitatea eficientizării procesului de comunicare la nivelul Consiliului local Sîrma, r. Leova......63

 

CONCLUZII şi RECOMANDĂRI...............74

BIBLIOGRAFIE......................................77

ADNOTARE...........................................80

ANEXE      82

Descriere: 

La începutul mileniului III, într-o mişcare globală care consolidează dominaţia comunicării şi a tehnologiilor informatice, organizaţiile moldoveneşti se confruntă şi cu provocarea de proporţii pe care o reprezintă schimbarea paradigmei de comunicare şi informaţionale. Pe plan personal, comunicarea permite formularea şi înţelegerea corectă a mesajelor, câştigarea cooperării celor din jur, detensionarea unor stări tensionale, etc.

10 puncte