Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Balanța de plăți și datoria externă

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

01.09.2018
Volumul: 
16 pagini
Cuprins: 

1. Repere teoretice privind balanța de plăți.......3
2. Conceptul și esența datoriei externe..............6

3. Analiza balanței de plăți și datoriei externe a Republicii Moldova ……9

 

Concluzii……………………………………………15
Bibliografie ....................................................16

Descriere: 

Importanţa balanţei de plăţi pentru dinamica economiilor mici şi deschise a devenit unul din subiectele cele mai dezbătute în ultimele decenii. Principalele controverse privesc rolul contului curent şi finanţarea acestuia în dinamica economiilor naţionale atât în ceea ce priveşte creşterea economica în sine, cît şi pentru fluctuaţiile acesteia.

4 puncte