Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Aspecte ale educaţiei ecologice în dezvoltarea cognitivă a elevilor în cadrul orelor de biologie

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

25.01.2019
Volumul: 
62 pagini
Cuprins: 

Cuprins
Introducere............................................................................3
Capitolul I. Procesului educaţiei ecologice la elevi în ciclu gimnazial................8
I.1. Repere conceptuale despre educaţia ecologică a elevilor în şcoală.................8
I.2. Strategii de formare a atitudinii grijulii faţă de natură la elevii din ciclul gimnazial........10
I.2.1. Mari personalităţi despre influenţa naturii asupra dezvoltării personalităţii copilului.....10
I.2.2. Strategii de acţiune privind aspectul promovării educaţiei ecologice în şcoală...13
I.2.3.Educarea atitudinii conştiente a elevilor pentru natură ..........................15
I.2.4. Educaţia şi instruirea ecologică.................................................17
I.3. Educaţia ecologică în şcolile din Republica Moldova................................19
I.3.1. Strategii didactice privind educaţia elevilor în şcoală..........................19
I.3.2. Modalităţi şi forme de realizare a educaţiei ecologice............................21
I.3.3. Rolul educaţiei ecologice în ocrotirea naturii....................................22
I.3.4. Rolul „Biologie” în instruirea şi educaţia ecologică la elevi în ciclul gimnazial.25
I.3.5. Sistemul de informare, instruire şi educaţie ecologică a populaţiei.....26

Capitolul II. Dezvoltare educaţiei ecologice la elevi la disciplina Biologie în ciclul gimnazial.......29
II.1. Experiment de constatare. Diagnosticarea nivelului iniţial de dezvoltare ecologică a elevilor la lecţiile de biologie în clasa IX....29
II.2. Experiment formativ. Formarea cunoştinţelor despre educaţia ecologică la elevii claselor gimnaziale....32
Activitate extracurriculară nr. 1 „Avem un plai”.....................41
Activitate extracurriculară nr. 2 „Bună ziua natură”..................50
II.3. Controlul şi analiza rezultatelor experimentului pedagogic.....57

Concluzii........59
Bibliografie.

Descriere: 

Este demonstrat de către ştiinţa pedagogică şi controlat de practica şcolară că în lărgirea şi însuşirea la elevi a interesului cognitiv la Disciplina Biologie, de rând cu lecţiile, are un rol important lucrul în afară de clasă. În timpul acestor ocupaţii profesorul are posibilitate vastă de a lua în consideraţie particularităţile individuale a elevilor, interesele lor, înclinaţiile, care foarte des pentru viitor servesc drept interese profesionale.(7)
Către profesorii din şcoală este pusă sarcina de a înviora lucrul în afară de clasă, de a-l îmbogăţi cu conţinut nou, de a găsi o metodică mai raţională pentru a-l petrece. În organizarea şi petrecerea lucrului în afară de clasă apar multe greutăţii. Ele survin din cauză că lucrul extracurricular este foarte vast şi cere atitudine creatoare în fiecare caz concret şi trebuie de luat în consideraţie condiţiile spaţiului dat, cerinţele colectivului de copii, posibilităţile individuale şi interesele elevilor.

8 puncte