Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Asistenta sociala pentru copii cu CES

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

10.06.2018
Volumul: 
62 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE 4

CAPITOLUL I INTEGRAREA, NOŢIUNI INTRODUCTIVE 7
1.1. Incluziunea/includerea 7
1.2. Diferenţierea 9
1.3. Forme şi modalităţi de înţelegere a integrării 11
1.4. Evaluarea şi diagnosticul complex al elevilor cu cerinţe speciale 11

CAPITOLUL II TERMINOLOGII ÎN DOMENIUL INTEGRĂRII 18
2.1. Deficienţa, incapacitate, handicap 18
2.2. Normalizare, adaptare 20
2.3. Nevoi sau cerinţe educaţionale speciale (CES) 24
2.4. Integrarea şcolară pentru principalele categorii de copii cu CES 26

CAPITOLUL III INTEGRAREA COPIILOR CU CES ÎN ŞCOLILE DE MASĂ 36
3.1. Integrarea în documentele internaţionale 37
3.2. Integrarea copiilor cu deficienţe în comunitate 41
3.3. Integrarea copiilor cu CES în România 42

CAPITOLUL IV STUDIU DE CAZ 50
4.1. Studiul I 50
4.2. Studiul II 54
4.3 Studiul III 58
4.4 Studiul IV 61

CONCLUZII ŞI PROPUNERI 64
BIBLIOGRAFIE 66

Descriere: 

Problematica educaţiei integrate a devenit, cel puţin în ultimul deceniu, un domeniu de investigaţie prioritar şi pentru specialiştii din sistemul nostru de învăţământ care ar putea oferi soluţii viabile, în contextul promovării unor politici educaţionale bazate pe valorificarea principiilor educaţiei pentru toţi şi a normalizării vieţii persoanelor cu cerinţe speciale.  

9 puncte