Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza financiară a unei întreprinderi cu activitate de turism - Turism Covasna SA

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

26.02.2021
Volumul: 
22 pagini
Cuprins: 

Cuprins:
A. Descrierea misiunii de evaluare
1. Prezentarea întreprinderii evaluate: Turism Covasna SA
2. Baza de evaluare
3. Scopul și utilizarea lucrării de evaluare
B. Diagnosticul întreprinderii evaluate
1. Scurt istoric
2. Tipul întreprinderii
3. Produse și servicii
4. Piața întreprinderii
5. Diagnosticul situației prezente
5.1. Situații financiare
5.2. Analiza comparativă a principalilor indicatori financiari
5.3. Proiecția Cash- flow-ului
5.4. Diagnosticul situației viitoare
C. Alegerea metodelor de evaluare
1. Alegerea metodelor bazate pe active
2. Alegerea metodelor bazate pe venit
3. Justificarea alegerii metodelor de evaluare

Descriere: 

Acest proiect este realizat pe baza exclusiv a situațiilor financiare prezentate de către societate. Proiect realizat în conformitate cu parametrii de evaluare prezentați în cuprins. Metodele de evaluare au fost alese ţinându-se cont de specificul societăţii, și anume metoda activului net corectat si metoda Good-Will, în vederea stabilirii imaginii clare a patrimoniului şi valorii de rentabilitate a întreprinderii.

6 puncte