Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza comportamentului consumatorului în condiţii de risc şi incertitudine

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

21.01.2019
Volumul: 
21 pagini
Cuprins: 

Introducere.......................................................................3
Capitolul 1.COMPORTAMENTUL CONSUMATORULUI ......................... 4
1.1Conceptul de comportament al consumatorului.......................... 4
1.2 Reprezentarea şi analiza preferinţelor consumatorul...................7
1.3 Factorii de influenţă asupra comportamentului consumatorului.......10

Capitolul 2. Gradul de incertitudine și riscuri pentru consumator................. 13
2.1 Atitudinea față de risc și deciziile consumatorului în condițiile de risc și incertitudine .....13
2.2 Incertitudinea si riscul in economia de piata......................................... 16
2.3 Cele mai frecvente metode de înşelare a consumatorului aplicate în R. Moldova ....... 18

Concluzii ................................................................................ 20
Bibliografie ............................................................................. 21

Descriere: 

Analiza comportamentului consumatorului în condiţii de risc şi incertitudine

4 puncte