Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza companiei “GRAWE CARAT ASIGURARI S.A., I.M

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

25.02.2016
Volumul: 
18 pagini
Cuprins: 

Introducere……3

 

I. ANALIZA PIEŢEI ASIGURĂRILOR A REPUBLICII MOLDOVA ÎN DINAMICĂ PE PERIOADA ANILOR 2008-2012 …5
1.1. Activitatea de asigurare în Republica Moldova ..............5
1.2. Participanţii pieţei de asigurări în Republica Moldova …….5
1.3. Valoarea totală a primelor încasate ……………….………………7
1.4. Gradul de penetrare a asigurărilor în economie ……………8
1.5. Densitatea asigurărilor …………………………...……………………9
1.6. Volumul despăgubirilor …………..…………………..….…………....10
1.7. Rata daunei ……………………………………………….…………………….11

 

II. ANALIZA COMPANIEI DE ASIGURĂRI ” Grawe Carat ” …………13
2.1. Date generale ale companiei de asigurări "GRAWE CARAT” ……13
2.2. Poziția pe piață a companiei ”Grawe Carat” ………………………..……13
2.3. Dezvoltarea fiecărui gen de asigurare în perioada dată ……………15
2.4. Brokerii Parteneri……………………………………………………………….16
 

 

Concluzii………………………….………………………………..…………………………….18
Bibliografie……………………………………………………………………………………….19

Descriere: 

Asigurarea este o activitate economico-socială care constă în protecţia persoanelor fizice şi juridice în calitate de asiguraţi împotriva diverselor riscuri şi este realizată de către societăţi specializate, în calitate de asigurători.Totodată asigurarea reprezintă o operaţiune economico-financiară prin care partea denumită asigurător despăgubeşte, în cazul producerii unui eveniment nefast, partea denumită asigurat, printr-o sumă de bani ( îndemnizaţia de asigurare sau suma asigurată).

4 puncte