Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Analiza activitatii companiei Transgaz S.A.

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

23.11.2017
Volumul: 
92 pagini
Cuprins: 

I. DESCRIEREA OBIECTIVULUI, AFACERII ȘI PROCESUL EVALUARII…………..4
1. INFORMATII GENERALE…………………………………………………………..4
1.1. Date de identificare……………………………………………………………....4
1.2. Obiectul de activitate……………………………………………………………..4
1.3. Misiunea………………………………………………………………………..…5
1.4. Infrastructura………………………………………………………………….….6
1.5. Structura actionariatului……………………………………………………….....7
2. ACTIVITATE…………………………………………………………………………92.
2.1. Activitatea de transport intern al gazelor natural……………………….………9
2.2.2. Activitatea de transport intern al gazelor natural……………………………...10
2.2.3. Alte activități………………………………………………….……………….12
II. DIAGNOSTIC JURIDIC…………………………………………………………….…..13
2.1. Forma de organizare………..……..……………………………………...…...…13
2.2. Sedii detinute………………………………………………..………………......16
2.3. Situatia personalului…………………...…………………………………..…....16
2.4. Litigii comerciale……..……………………………………………………...…17
2.5. Datorii ale companiei……..…………………………………………….………19
2.6. Analiza SWOT…………..……………………………………………………...20
III. DIAGNOSTICUL MEDIULUI DE AFACERI.......................................................……..23
3.1. Piața gazelor natural………………………………………………….………….23
3.2. Propuneri Transgaz……………………………………………………………...25
3.3. Furnizori și clienți……………………………………………………………….28
3.4. Politica de distribuție……………………………………………………………29
3.5. Modelul lui Michael Porter……………………………………………………...29
3.5.1. Analiza rivalităţii între firmele existente.....................................................30
3.5.2. Analiza intrărilor de noi competitori...........................................................31
3.5.3. Analiza produselor de substituţie...............................................................31
3.5.4. Analiza capacităţii de negociere a clienților...............................................32
3.5.5. Analiza capacităţii de negociere a furnizorilor...........................................32
IV. DIAGNOSTICUL MANAGERIAL, DE ORGANIZARE, RESURSE UMANE ȘI MATERIALE....................................................................................................................34
4.1. Diagnosticul resurselor umane....................................................................................38
4.1.1. Analiza dimensiunii și pregătirii......................................................................42
4.1.2. Analiza comportamentului personalului..........................................................44
4.1.3. Analiza nivelului de salarizare și motivare a personalului..............................44
4.1.4. Analiza condițiilor de muncă………………………………………………...45
4.1.5. Analiza eficienței resurselor umane…………………………………………46
4.2. Diagnosticul resurselor material…………………………………………………….46
4.2.1. Analiza asigurării și utilizării mijloacelor fixe………………………………47
4.2.2. Analiza asigurarii si utilizarii capitalului circulant…………………………..48
V. DIAGNOSTICUL COMERCIAL……………………………………………………….49
VI. DIAGNOSTICUL FINANCIAR………………………………………………………...56
6.1. Analiza echilibrului funcțional prin indicatori în marime absolută…………………58
6.2. Analiza echilibrului funcțional prin indicatori în marime relativă………………….62
VII. METODE DE EVALUARE ALE ÎNTREPRINDERII TRANSGAZ…………………..66
7.1. Bilanț contabil.............................................................................................................66
7.2. Analiza situației nete………………………………………………………………...67
7.3. Fondul de rulment…………………………………………………………………...68
7.3.1. Necesarul fondului de rulment………………………………………………...69
7.4. Trezoreria netă………………………………………………………………………71
7.5. Indicatori de evaluare și de structură………………………………………………..73
7.6. Analiza capacității de autofinanțare………………………………………………...79
7.7. Ratele rentabilității economice……………………………………………………...82
7.8. Ratele rentabilității financiare……………………………………………………….83
7.9. Indicatorii de finanțare și de gestiune……...………………………………………..85
7.10. Indicatorii de activitate și economico-financiari…………………………………...88
CONCLUZII......................................................................................................................90
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………....91

Descriere: 

Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale Transgaz S.A., înfiinţată în baza Hotărârii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială pe acţiuni şi îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române şi cu statutul său. Codul de inregistrare fiscal fiind RO13068733, compania este operatorul tehnic al sistemului naţional de transport şi răspunde de funcţionarea acestuia în condiţii de calitate, siguranţă, eficienţa economică şi protecţie a mediului înconjurător.
Transportul gazelor naturale reprezintă un serviciu public de interes naţional. SNGN Transgaz este singurul operatorul tehnic al sistemului naţional de transport, care sigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de exploatare sau a celor provenite din import, şi livrarea către distribuitori, clienţi direcţi, la înmagazinare şi către beneficiarii din alte ţări. Pachetul majoritar de acţiuni al Transgaz este deținut de statul român prin Ministerul Finanţelor Publice. Transgaz S.A. are ca scop îndeplinirea strategiei naţionale stabilite pentru transportul, tranzitul internaţional, dispecerizarea gazelor naturale şi cercetarea-proiectarea în domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislaţiei române, de acte de comerţ corespunzătoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv.
Compania poate desfăşura complementar şi alte activităţi conexe pentru susţinerea obiectului principal de activitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare şi cu statutul propriu, dar nu poate achiziţiona gaze din producţia internă sau din import.

7 puncte