Top20.md

Top menu

Custom Search 1

Afecțiuni ginecologice cu inducere la infertilitate. Aspecte medico-bioetice

Categorie:

Tipul lucrării:

Data creării:

07.07.2018
Volumul: 
48 pagini
Cuprins: 

INTRODUCERE....3

 

 
I. ANALIZA BIBLIOGRAFICĂ A TEMEI.........6

 

II. MATERIALE ȘI METODE.........................10

 

III. REZULTATELE PROPRII ȘI DISCUȚII.........11
3.1. Abordarea complexă a problemelor contemporane ale afecțiunilor ginecologice ........11
3.1.1. Actualitatea diverselor aspecte ale patologiilor ginecologice.......11
3.1.2. Infertilitatea - un flagel multidimensional al sănătății populației de azi.....18
3.2. Implicarea reperelor bioetice în investigarea cazurilor de infertilitate.......24
3.2.1. Infertilitatea: factori, condiții, rezultat al unor acțiuni cu efect nefast.Viziuni medico-bioetice......25
3.2.2. Specificul abordării bioetice al actului curativ și relațiilor medic-pacient în patologia reproductivă cu infertilitate ......30
 
CONCLUZII GENERALE ȘI RECOMANDĂRI..........36
BIBLIOGRAFIE.................................................38
ANEXE............................................................42

Descriere: 

Conținutul acestei teze a fost elucidat într-o măsură mai mare în aspectul teoretico-medical și clinico-medical, însă într-o măsură mai mică a fost întâlnită redarea aspectului bioetic. Totodată, aproape complet lipsește corelarea aspectului bioetic cu anumite situații concrete, referitor la afecțiuni ginecologice cu inducere la infertilitate. Acest fapt, reiesă evident din prezența literaturii în domeniu.

9 puncte