Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Raport de practică la întreprinderea de stat „Mold-Didactica”

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

04.01.2020
Volume: 
30 pages
Cuprins: 

CUPRINS:
INTRODUCERE.....................................................2
I.SINTEZAAFACERII...............................................3
II. PRODUSELE si SERVICIILE.....................................6
III PIAŢA ŞI STRATEGIA VÂNZĂRILOR...............................8
IV. ANALIZA CONCURENŢEI.......................................10
V. MANAGEMENTUL ŞI PERSONALUL...................................11
VI. MANAGEMENTUL RISCURILOR.....................................17
VII. PLANUL FINANCIAR...........................................19
CONCLUZII.......................................................23
BIBLIOGRAFIE....................................................27

Description: 

Am ales să efectuez practica de master la Întreprinderea de Stat „Mold-Didactica”. Scopul principal în efectuarea acestei practici era de a obţine anumitre deprinderi de lucru la „Mold-Didactica”prin aplicarea cunoştinţelor acumulate zi de zi de la facultate, şi care mi-au adus un mare aport în timpul efectuării practicii de masterat.
Deci fiind maseranda la specialitatea „Business şi Administrare” la ASEM am acumulat cunoştinţe profunde pe care le-am putut utiliza cu succes în timpul efectuării practicii de producţie, şi care au fost în diferite momente ca un punct de sprijin în efectuarea diferitor însărcinări puse de către conducătorul practicii. Astfel pot constata că cunoştinţele şi studiile acumulate în perioada ce am petrecut-o la instituţia superioară de învăţămînt (ASEM) mi-a fost de folos şi cu uşurinţă am fost în stare să însuşesc sarcinile care sunt atribuite întreprinderii date. Pentru a reda mai bine acest lucru am structurat lucrarea în capitole.

5 points