Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Analiza aprovizionării întreprinderii S.A Fabrica de Conserve Calarași

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

06.09.2018
Volume: 
41 pages
Cuprins: 

Introducere

 

Capitolul I. Managementul aprovizionarii intreprinderilor din industria alimentara cu materie primă.                                         

1.1. Componența resurselor materiale și clasificarea lor. Noțiune de materie primă.
1.2. Managementul aprovizionării întreprinderilor din industria alimentară cu materie primă. Contract – o formă juridică a legăturii economice între întreprindere și furnizor
1.2.1. Contractul comercial de aprovizionare.     
1.3. Metodologia de determinare a necesarului întreprinderii în materie primă și materiale. Elaborarea balanțelor de resurse materiale.

 

Capitolul II Caracteristica tehnico - economica si managementul aprovizionarii  întreprinderii cu materie primă și materiale.
2.1 Pozitia intreprinderii in ramura si benchmarking
2.2 Caracteristica generala a intreprinderii.
2.3 Analiza indicatorilor tehnico-economici de baza ai intreprinderii
2.4 Evaluare managementului aprovizionării întrprinderii cu materie primă și materiale. Poziția și sarcinile compartimentului de aprovizionare în structura organizatorică a întreprinderii
2.5 Studierea zonei de materie primă a întreprinderii şi analiza graficului de recepţie a materie prime
2.6 Analiza SWOT

 

Capitolul III Planul de masuri pentru perfectionarea managementului aprovizionarii intreprinderii cu materie primă şi materiale.
3.1. Masuri de planificare a necesarului intreprinderii cu materie primă şi materiale
3.2 Elaborarea graficului de receptie a materie prime şi planului de folosire a acesteia pentru fabricarea unui sortiment de producţie
3.3 Masuri de perfectionare a managementului aprovizionarii intreprinderii cu materie primă
3.4 Măsuri de introducere a noilor tehnologii şi tehnici performante în scopul creşterii eficienţei utilizării materiei prime în întreprindere
3.5 Măsuri de prelucrare complexă a materie prime

 

Concluzii
Bibliografie

Description: 

Alimentația este unul din factorii cei mai importanți care influențează starea de sănatate a omului. Întreprinderea industriala reprezinta o unitate economica de baza în cadrul economiei naționale, privita in ansamblul ei ca o unitate organizatorică constituită pentru realizarea unei activitați industriale specifica ramurii sau subramurii din care face parte.

6 points