Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Specificul dezvoltării economiei în Republica Moldova

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

05.09.2018
Volume: 
158 pages
Cuprins: 

Introducere     4

 

1 Abordările metodologice referitor la creșterea economică reflectate în teoriile economice moderne   16
1.1 Definirea creșterii economice și a conceptelor conexe     17-22
1.2 Evoluția teoriilor economice privind dezechilibrul și echilibrul creșterii economice     22-42
1.3 Conceptele vizând depășirea disproporțiilor crizei și dezvoltarea economică echilibrată      42-65

1.4 Concluzii la capitolul 1     65

 

2 Caracteristica și specificul depășirii crizei economice și dezvoltării în Republica Moldova     66-108

2.1 Evoluția indicatorilor macroeconomici și necesitatea promovării politicilor anticriză   66-78

2.2 Particularitățile politicii de dezvoltare social-economică în R. Moldova și consecințele lor   78-94

2.3 Specificul mecanismelor de dezvoltare a economiei R. Moldova    94-108

2.4 Concluzii la capitolul 2   108

 

3 Perfecționarea procesului de dezvoltare a economiei R. Moldova   109-138

3.1 Determinarea și argumentarea teoretică a direcțiilor de dezvoltare a economiei Republicii Moldova 109- 129

3.2 Elaborarea scenariilor de prognozare a dezvoltării social-economice a Republicii Moldova 130-143

3.3 Concluzii la capitolul 3 143

 

Concluzii generale și recomandări 144-145

Bibliografie 146-153

Anexe

Description: 

Teoria economică constituie totalitatea conceptelor și modelelor economice teoretice elaborate ca rezultat al reflecției și analizei economice de către cercetătorii în domeniu. Totodată, teoria economică este un concept polisemantic care reflectă atît ideile economice cît și în general sistemul economic constituit din totalitatea politicilor și modelelor economice la un anumit moment. Analiza elementelor sistemului economic, în dependență de timpul și spațiul alocat, vor constitui baza elaborărilor științifice privind implementarea politicilor social-economice potrivite atît în plan European cît și în contextul evoluțiilor din Republica Moldova.

10 points