Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Proiectarea cafenelei cu salon Pizza și La Plăcinte cu 50 locuri fiecare

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

05.09.2018
Volume: 
79 pages
Cuprins: 

INTRODUCERE

 
Capitolul I Argumentarea tehnico-economică a proiectului
1.1  Argumentarea tehnico-economică a proiectului
1.2 Analiza pieţei
1.3 Analiza potenţialilor concurenţi
1.4 Analiza dotării tehnice a locului amplasării
1.5 Argumentarea formei organizational–juridice a întreprinderii de alimentaţie publică
1.6 Argumentarea alegerii tipului întreprinderii
1.7. Determinarea surselor de aprovizionare cu materie primă şi echipamente
1.8. Argumentarea regimului de lucru al întreprinderii
1.9 Asigurarea întreprinderii cu cadre de muncă calificate
1.10.  Calcularea numărului de locuri după normativ
                                             
Capitolul II Calculele tehnologice
2.1. Determinarea numărului de consumatori
2.2. Determinarea numărului de bucate realizate pe zi
2.3. Calcularea cantității de băuturi, produse pentru pizza și plăcinte, pîine sau produse achiziționate
2.4. Determinarea programului de producere a întreprinderii specializate
2.5. Calculele tehnologice pentru încăperile de depozit
2.6. Calculele tehnologice pentru secțiile de producere Pizza și La Plăcinte
 
Capitolul III Organizarea producerii şi deservirii
3.1. Determinarea numărului de lucrători pentru secția Pizza
3.1.1 Alegerea şi calcularea utilajului
3.1.2 Calcularea suprafeţei totatale şi a celei utile pentru activitatea secţiei
3.2. Determinarea numărului de lucrători pentru secția La Plăcinte
3.2.1. Alegerea şi calcularea utilajului
3.2.2. Calcularea suprafeţei totale şi a celei utile pentru activitatea secţiei
 
Capitolul IV Standardizarea şi controlul calităţii
 
Capitolul V. Securitatea activităţii vitale
 
Capitolul VI. Calcule economice

6.1. Calcularea cheltuielilor de producţie şi desfacere
6.2. Calcularea necesităţii de investiţii şi organizarea creditării întreprinderii
6.3. Calcularea principalelor indici economici şi efecienţei economice a proiectului
 
Concluzii
Bibliografie
Anexe

Description: 

Alimеntaţia publică еstе prеzеntată ca una din ramurilе dе bază carе sе bucură dе o marе aplicarе în zilеlе noastrе, еa sе caractеrizază prin  aplicarеa еi atît în măsuri individualе, adică prеlucrarеa şi prеpararеa bucatеlor în condiţii casnicе, cît şi dеsеrvirеa consumatorilor în întrеprindеri dе alimеntaţiе publică.

9 points