Top20.md

Languages

Top menu

Custom Search 1

Actualitatea doctrinei mercantiliste

Categorie:

Tipul lucrării:

Date created:

05.09.2018
Volume: 
52 pages
Cuprins: 

Introducere 
 
CAPITOLUL I. ABORDĂRI TEORETICO-METODOLOGICE ASUPRA DOCTRINEI MERCANTILISTE

1.1. Delimitări conceptuale ale doctrinelor și curentelor de gândire economică
1.2. Evoluția și particularitățile de bază ale mercantilismului
1.3. Experiențe naționale ale mercantilismului 
 
CAPITOLUL II. ACTUALITATEA MERCANTILISMULUI CA PRIMUL CURENT DE GÂNDIRE MODERNĂ
2.1. Gânditori și idei reprezentative pentru perioadele mercantilismului
2.2. Reacții împotriva mercantilismului
2.3. Progresul economiei capitaliste prin prisma ideilor mercantiliste 
 
CAPITOLUL II. MERCANTILISMUL ÎN CONTEXTUL ROMÂNIEI
3.1. Legitimarea și specificul mercantilismului românesc
3.2. Căi de asigurare a securității economice cu ajutorul doctrinei mercantiliste 
 
Concluzii generale
Bibliografie
Anexe

Description: 

Începuturile ştiinţei economice pot fi identificate cu apariţia şi evoluţia curentului de gândire mercantilist. În accepţiune lingvistică, termenul de mercantilism îşi are originea în limba italiană unde, substantivul “mercante” înseamnă comerciant sau negustor, aşa cum în limba franceză, adjectivul “mercantile” se identifică cu noţiunea de negustoresc.

8 points